Mạng xã hội18/05/202004:26

Một tình huống tai nạn được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự nguy hiểm của hành vi bất cẩn khi tham gia giao thông

Nguồn Facebook@Nguyen Thinh/OFFB
Avatar