Cộng đồng 06/06/2019 12:48

Nam thanh niên điều khiển xe máy húc bay rào chắn tàu và may mắn được nhân viên đường sắt và người dân giải cứu kịp thời trước khi tàu hỏa lao tới.

Video: Facebook Huỳnh Thanh Duy

Avatar
Avatar
hoacau 09/06/2019 18:07
Dân ta luôn gan dạ, dũng cảm