Cộng đồng 18/12/2019 04:34

Hành động của xe tải và xe khách khi qua điểm giao cắt đều không giảm tốc độ và không nhường nhau có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Video: Otofun Hải Phòng

Avatar