Mạng xã hội30/03/202110:30

Thấy xe khách gặp sự cố bị mắc kẹt trên đường đèo, nhiều người đã dừng lại và nhiệt tình tham gia hỗ trợ giải cứu xe khách.

Nguồn Facebook@OFFB

Avatar