Trong nước 25/11/2019 04:19

May mắn là 7 hành khách trên xe đã chui ra kịp thời, tránh được tai nạn đáng tiếc.

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar