Thời sự10/06/202005:13

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên xe có 12 hành khách, may mắn toàn bộ được sơ tán kịp thời.

Video: FB Nghĩa Đinh Quang, FB Phuc Truong

Avatar