Cộng đồng04/08/202111:16

Các phương tiện đang xếp hàng dài chờ đi qua điểm giao cắt bị ùn tắc thì một chiếc xe Grand i10 lấn hoàn toàn sang làn đường ngược chiều đã bị các xe khác ép đi lùi hàng chục mét.

Video: OFFB

Avatar