Xe29/07/202103:34

Trong trận lụt mới đây ở Trung Quốc, khá nhiều xe Tesla tại đây đã có thể lội nước sâu tới gần kính lái được người dùng ghi lại.

Theo Carscoops | Video twitter@ Ray4Tesla,LanJun
Avatar