Xe điện đang đi bỗng phát nổ, bốc cháy như ngọn đuốc

Xe điện đang chạy bỗng nhiên phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Hai người đàn ông ngồi trên xe đã lao như tên bắn để thoát khỏi xe.

Theo Pear

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>