Cộng đồng05/06/201809:57

Xe điện đang chạy bỗng nhiên phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Hai người đàn ông ngồi trên xe đã lao như tên bắn để thoát khỏi xe.

Theo Pear

Avatar