Góc nhìn thẳng21/03/201802:36

Nói về tai nạn xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc, đại diện Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh nguyên tắc "2 giây" trong lái xe, áp dụng quyền ưu tiên nhưng phải lấy an toàn là trên hết.

Video: Đức Yên, Bạt Tuấn, Xuân Quý

Avatar