Thời sự10/07/201805:28

Xe cứu hỏa bấm còi, hú loa thông báo xin được nhường đường để làm nhiệm vụ. Song, chiếc ô tô 7 chỗ vẫn "giả điếc", phóng như bay trên đường phố...

Như ỹ (Nguồn video: Nguyễn Minh/ otofun)

Avatar
Avatar
Phải phạt thật nặng những xe nào cố tình không nhường đường cho xe cứu hỏa để làm gương.