Thời sự 10/07/2018 05:28

Xe cứu hỏa bấm còi, hú loa thông báo xin được nhường đường để làm nhiệm vụ. Song, chiếc ô tô 7 chỗ vẫn "giả điếc", phóng như bay trên đường phố...

Như ỹ (Nguồn video: Nguyễn Minh/ otofun)

Avatar
Avatar
Cong 07/12/2018 18:12
Phải phạt thật nặng những xe nào cố tình không nhường đường cho xe cứu hỏa để làm gương.