Mạng xã hội06/04/202011:31

Đoạn video ghi lại tình huống tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe container

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar