Xe container bốc cháy dữ dội sau khi va chạm xe con

Vụ va cham khiến chiếc xe container bốc cháy dữ dội

Đ.T (Theo RT)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>