Cộng đồng 05/05/2019 07:00

Hai bố con đang chơi ngoài cửa nhà thì bất ngờ xe công nông mất lái lao vào lề đường.

Video: Facebook @Phúc Trương

Avatar