Cộng đồng01/12/202005:05

Xe ô tô con hiệu Kia Morning màu trắng bất ngờ quay đầu ở nơi có 2 vạch vàng song song buộc các ô tô phía sau giảm tốc độ khiến 2 xe máy phanh gấp và ngã xuống đường.

Video: OFFB

Avatar