Xe20/08/202105:12

GAZ-69 là mẫu xe huyền thoại nổi tiếng thời Liên Xô cũ.

Theo Caters Clips
Avatar