Thời sự24/04/202006:00

Mỗi hành khách đi trên xe buýt đảm bảo cách nhau 1 mét hoặc cách nhau 1 ghế, nếu hành khách không chấp hành sẽ bị từ chối phục vụ.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
May quá xe buýt chạy lại rồi