Cộng đồng 15/11/2019 05:03

Ô tô con khi vào cua đã đâm phải xe bồn ở làn ngoài khiến xe bồn mất lái và rơi khỏi lan can cầu cao hơn 20m.

Video: Youtube@Klip

Avatar