Cộng đồng21/10/201911:58

Tình huống xảy ra khiến những người chứng kiến bị một phen kinh hãi. Đoạn đường xảy ra tai nạn khá hẹp.

Nguồn: Clip Đường Phố / Otofun

Avatar