Cộng đồng15/05/202104:57

Gặp xe di chuyển theo hướng ngược lại, chiếc xe ben cố vượt ẩu ngay tại khúc cua buộc phải đánh lái, húc đổ hàng rào nhà dân để tránh tai nạn.

Video: HLX

Avatar