Cộng đồng19/03/202105:34

Đường đông, các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng thì một xe bán tải đã cố lấn sang làn ngược chiều để vượt lên…

Nguồn: MXHGT

Avatar