Gia đình16/11/202006:00

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, việc học kỹ năng xã hội tại trường bị hạn chế rất nhiều. Do vậy, phụ huynh cần đẩy mạnh xây dựng kỹ năng xã hội cho trẻ tại nhà nhiều hơn.

M.B (Theo Parents)

Avatar