Thế giới 26/08/2019 12:00

Xác tàu Titanic nằm dưới lòng đại dương đang bị xói mòn và dần biến mất...

Q.N (Video: BBC)

Avatar