Trong nước 03/10/2019 10:48

Bộ Ngoại giao thông tin Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 982 tới Biển Đông.

Đình Hiếu 

Avatar