Thời sự03/10/201910:48

Bộ Ngoại giao thông tin Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 982 tới Biển Đông.

Đình Hiếu 

Avatar