Sức khỏe23/06/202106:06

Chung tay hướng đến mục tiêu tiêm vắc xin cho toàn dân, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, kiều bào có thể thuận tiện ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 thông qua website chính thức
www.quyvacxincovid19.gov.vn

Phú Nguyễn

 

 
 
 
Avatar