Cộng đồng17/06/202111:22

Vụ tai nạn xảy ra hôm 13/5 ở Liverpool, New South Wales, Australia.

Video: Dash Cam Owners Australia

Avatar