Mạng xã hội05/03/202103:48

Người phụ nữ đã quá liều lĩnh khi vặn ga, vượt qua ngã tư đông phương tiện qua lại.

Nguồn Facebook@OFFB
Avatar
Avatar
Bà này không chết là may...... chạy quá ẩu...!