Mạng xã hội 18/09/2019 03:28

Vụ việc khiến chiếc oto bi xe container húc ngang sườn sau đó lao lên dải phân cách giữa đường

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar
Avatar
Vũ Phong 03/10/2019 10:29
Vượt không đúng cách nên chịu hậu quả do mình gây ra đi nhé bạn.