Mạng xã hội18/09/201903:28

Vụ việc khiến chiếc oto bi xe container húc ngang sườn sau đó lao lên dải phân cách giữa đường

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar
Avatar
Vượt không đúng cách nên chịu hậu quả do mình gây ra đi nhé bạn.