Cộng đồng06/12/201910:16

Ô tô con cố vượt trên cao tốc với vận tốc lớn đã bất ngờ mất lái lao thẳng vào hông container rồi lộn nhiều vòng trên đường.

Video: FB Trần Trung Kiên

Avatar
Avatar
Theo thông lệ Việt Nam thì xe Container phải bồi thường cho xe con rồi. đen đủi cho anh công quá!