Mạng xã hội09/06/202010:23

Toàn bộ quá trình diễn ra vụ tai nạn cũng như tình huống khó hiểu nhắc tới đã được camera an ninh của ngôi nhà gần đó ghi lại

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar