Mạng xã hội27/04/202004:11

Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm trong chiều ngày 25/4 vừa qua

Nguồn Facebook@Bùi Victor

Avatar
Avatar
Chịu mấy bố vượt ẩu này, có ngày chết oan người khác.