Thời sự06/09/202105:57

Các khu vực vùng xanh ở Gia Lâm (Hà Nội) đã cho phép các cửa hàng ăn được mở cửa hàng bán hàng mang về, nhiều chủ cửa hàng không giấu được niềm vui.

Đình Hiếu

Avatar