Thế giới động vật 01/07/2019 07:30

Tưởng may mắn thoát khỏi hàm cá sấu, nhưng cuối cùng linh dương lại rơi vào bẫy của bầy sói hoang chặn đầu đoạt mạng

Video: Dailymail
Avatar
Avatar
Hùng 11/07/2019 08:39
Đây đâu phải là sói?