Cộng đồng23/10/202004:12

Vừa dùng điện thoại vừa tạt đầu ô tô để rẽ trái, nam thanh niên đi xe máy bị ô tô đâm trúng.

Nguồn: MXHGT

Avatar
Avatar
Mấy ông Shiper này 100 ông đến 99 ông vừa chạy xe vừa bấm gôi điện thoại. Yêu cầu cảnh sát theo giỏi phạt thật nặng các đối tượng này!