Cộng đồng22/08/202109:00

Sáu tên trộm dàn dựng vụ trộm như trò đùa giữa ban ngày, lấy đi số smartphone trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Nguồn: Newslare

Avatar