Công nghệ18/09/202109:00

Việc một tiểu hành tinh lao vào Trái Đất có thể gây ra nhiều hậu họa không lường, và các cơ quan không gian hàng đầu thế giới sẽ phải làm gì để ngăn chặn nó?

A.B (Theo Science Channel)

Avatar