Thời sự27/07/201810:29

“Máy bay lượn mấy vòng trên đồi như tránh nhà dân, sau đó bốc cháy ở phía sau rồi nổ như bom” – ông Chu Văn Sáu thuật lại.

Quốc Huy - Phạm Tâm

Avatar