Quân sự 04/10/2017 11:14

Các kĩ sư quân đội Nga nghiên cứu và thử nghiệm thành công hệ thống rà phá bom mìn, vật nổ từ xa thế hệ mới.Nguồn QPVN

Avatar