Thế giới11/05/201709:47

Quý vị nghĩ sao nếu các vú em hay các giúp việc trông trẻ có kỹ năng như lính thiện chiến hay các nhân viên tình báo? Chúng ta đều biết, nguy cơ khủng bố đang ngày càng gia tăng, đồng nghĩa với việc chống khủng bố, giờ đây, không còn chỉ riêng là nhiệm vụ của lực lượng an ninh, mà còn là nhiệm vụ chung của mọi người. Đó là lý do khiến Trường đào tạo vú em uy tín hàng đầu thế giới Norland College ở Anh, tuyên bố, đưa nội dung chống khủng bố vào giáo trình đào tạo của trường.Theo VTC14

Avatar