Một con rắn cạp nia (Bungarus candidus) cực độc đã tấn công một con rắn nước.

Nguồn: Noton Chowdhury
Avatar