Xe04/03/202005:37

Không biết vội gì, hay lơ đãng, mà tài xế chiếc xe con đã cho xe lăn bánh khi cửa sau còn chưa đóng...

Nguồn video: UB An toàn Giao thông QG

Avatar