Mạng xã hội18/07/201803:57

Những hình ảnh về vòi rồng càn quét mặt biển

Nguồn RT

Avatar