Khó chịu khi phải chia sẻ hồ nước với đàn hà mã hơn 25 con, voi liên tục rống lên và xua đuổi chúng.

Theo Latest Sightings
Avatar