Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con voi mẹ giẫm chết cá sấu, khiến con vật nằm phơi bụng.

Theo Latest Sightings
Avatar