Cộng đồng09/09/202104:25

Video được ghi lại hôm 5/9 ở quận Sathyamangalam Erode, bang Tamilnadu ở miền Nam Ấn Độ cho thấy một con voi to lớn chặn xe tải rồi lấy mía cho cả voi con cùng ăn.

Video: TikTok

Avatar