Cộng đồng12/11/201912:01

Khi con voi thấy chiếc Toyota đi tới khúc cua, nó đã giẫm chân lên xe và quỳ trên nóc ca pô rồi đi vòng ra phía sau và đè cả cơ thể khổng lồ lên kính chắn gió

Nguồn: Newsflare

Avatar