Truyền hình02/08/202011:47

“Nếu mà có tìm được hình lúc nhỏ của tôi mà so với bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Chỉ có một điểm duy nhất là bất biến theo thời gian chính là "đôi tai dão" của tôi", Hoàng Yến chia sẻ. 

Huỳnh Quyên

Avatar