Truyền hình02/05/202002:00

Vợ chồng ông Hoàng – bà Xí và câu chuyện đằng sau những nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ người khác khiến Ốc Thanh Vân nghẹn ngào cảm phục.

Cuộc sống chắt bóp vất vả nhưng bà Xí vẫn ủng hộ chồng làm việc mà nhiều người không dám làm. Dù nhiều lần muốn trách ông không đỡ đần vợ con trang trải cuộc sống nhưng bà đều không nỡ.

Thanh Thanh
Avatar