Thế giới27/07/201811:09

Sau sự cố vỡ đập thủy điện, nhiều bản làng chìm trong bùn nước, tan hoang với xác động vật chết trôi, nhà đổ.

Trần Thường - Diệu Thúy - Trùng Dương - Chí Hào(từ Attapeu, Lào)

Avatar