Cộng đồng30/07/202004:05

Sự cố của người vợ khiến cả chồng và nam nhân viên trạm xăng cùng bị thương.

Nguồn: Page OFFB

Avatar
Avatar
Giao xe cho những người ngu là một tội ác.